Giải Toán lớp 5 Ôn tập về biểu đồ

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về biểu đồ

Bài 1 (trang 173 SGK Toán 5): 1. Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :(Trong hình SGK)

Loading...

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có mấy học sinh trồng cây ? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây ?

b) Bạn nào trồng được ít cây nhất ?

c) Bạn nào trồng được nhiều cây nhất ?

d) Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng ?

e) Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên ?

Lời giải:

a) Có 5 học sinh trồng cây là: Lan , Hòa, Liên, Mai, Dũng

Lan trồng được 3 cây.

Hòa trồng được 2 cây.

Liên trồng được 5 cây.

Mai trồng được 8 cây.

Dũng trồng được 4 cây.

b) Hòa trồng được ít cây nhất .

c) Mai trồng được nhiều cây nhất.

d) Liên và Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e) Các bạn trồng được ít cây hơn bạn Liên là: Lan, Hòa, Dũng

Bài 2 (trang 174 SGK Toán 5): a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:(Hình trong SGK)

Lời giải:

a): Kết quả điều tra về ý thích ăn các loại quả của học sinh lớp 5A

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về biểu đồ

 

b): Kết quả điều tra về ý thích ăn các loại quả của học sinh lớp 5A

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về biểu đồ

Bài 3 (trang 175 SGK Toán 5): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh:

Học sinh không thích bóng đá có khoảng:

A. 5 học sinh.

B. 9 học sinh.

C. 25 học sinh.

D. 20 học sinh.

Lời giải:

Suy nghĩ: hình quạt biểu thị số học sinh thích đá bóng lớn hơn một nửa hình tròn. Vậy số học sinh thích bóng đá lớn hơn:

40 : 2 = 20 (học sinh)

Khoanh vào C.

Đánh giá bài viết
Loading...