Giải Sinh lớp 8 Bài 3: Tế bào

Giải Sinh lớp 8 Bài 3: Tế bào

Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 8) :

Loading...

Giải Sinh lớp 8 Bài 3: Tế bào

Lời giải:

Đáp án :

1. c;

2. a;

3. b;

4. e;

5. d

Bài 2 (trang 13 sgk Sinh học 8) :Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Lời giải:

Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cugn cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Ngoài ra, sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể.

Đánh giá bài viết
Loading...