Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Bài 1 (trang 41 SGK Sinh học 12): Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen.

Loading...

Lời giải:

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen là: các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Như vậy, là vì trong giảm phân các NST của cặp NST tương đồng phân li độc lập làm cho các alen cũng phân li độc lập.

Bài 2 (trang 41 SGK Sinh học 12): Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ :9 : 3: 3: 1.

Lời giải:

Điều kiện cần để cho tỉ lệ phân li kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1 là:

– Bố mẹ phải dị hợp về 2 cặp gen.

– Có hiện tượng trội lặn hoàn toàn.

– Số lượng cá thể con lai phải đủ lớn.

– Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau.

Bài 3 (trang 41 SGK Sinh học 12): Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?

Lời giải:

Để phát hiện được 2 gen nào đó nằm trên 2NST tương đồng khác nhau bằng các kết quả phép lai thì:

– Cho lai phân tích: nếu tỉ lệ kiểu hình ở lai phân tích là 1 : 1 : 1 : 1 thì 2 gen đó nằm trên 2 NST.

– Theo dõi kiểu hình ở F2: nếu tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 9 : 3 : 3 : 1 thì 2 gen đó nằm trên 2 NST.

Bài 4 (trang 41 SGK Sinh học 12): Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Lời giải:

Trên thực tế không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau (trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng) vì số biến dị tổ hợp do một cặp bố mẹ có thể sản sinh ra là rất lớn (223 × 223 kiểu hợp tử).

Bài 5 (trang 41 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về:

a) Sự phân li độc lập của các tính trạng.

b) Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3 : 3 : 1.

c) Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

d) Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.

Lời giải:

Đáp án : d.

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...