Giải Sinh lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 1 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Loading...

Lời giải:

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

* Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống bố mẹ. Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bàng báo tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.

* Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất các giao tử đực (n) và cái (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thế mới.

Sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai. Trong sinh sản hữu tính ở giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em. Đó là cơ sở quan trọng để tạo ra sự đa dạng di truyền.

Bài 2 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Lời giải:

* Ví dụ về vài loài sinh vật thụ tinh ngoài: cá chép, ếch đồng.

* Thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước là vì: tinh trùng cần có môi trường nước để bơi đến gặp trứng và thụ tinh cho trứng.

Bài 3 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh trong.

Lời giải:

Các động vật có thụ tinh trong chủ yếu là các động vật sống trèn cạn như voi, hươu nai, bò, lợn, gấu… Các động vật đó thụ tinh trong vì trứng gặp tinh trùng ở trong cơ quan sinh dục của con cái

Bài 4 (trang 178 SGK Sinh 11): So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật?

Lời giải:

Điếm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật:

* Giống nhau:

– Tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội (n) đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội.

– Trải qua 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai.

* Khác nhau:

– Ở quá trình tạo giao tử

– ơ quá trình thụ tinh

– Ở sự phát triển của hợp tử

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...