Giải Sinh lớp 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 1 (trang 154 SGK Sinh 11): Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Loading...

Lời giải:

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống:

– Hoocmôn sinh trưởng

– Hoocmôn tirôxin

– Hoocmôn ơstrôgen và testostêron.

Bài 2 (trang 154 SGK Sinh 11): Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Lời giải:

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển ở côn trùng là ecđixơn và juvenin.

Bài 3 (trang 154 SGK Sinh 11): Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Lời giải:

Vào thời kì dây thì của nam và nữ vừng dưới đổi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn và kích thích buổng trứng tăng cường tiết ơstrôgen. Những biến đổi. vể thể chất và tâm lí ở tuổi dậy thì của nam và nữ là do tác dụng của 2 hoocmỏn sinh dục này.

Đánh giá bài viết
Loading...