Đề bài: Tả quang cảnh nhộn nhịp của công trường xây dựng – văn lớp 6. Bài làm Đất nước của chúng ta đang trên...