Category: Giải bài tập Ngữ văn lớp 3

Tôi cũng như bác

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác” TÔI CŨNG NHƯ BÁC Một nhà văn già ra ga mua vé. Ông...

Giới thiệu về tổ em

Đề bài: Em hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp....

Người bán quạt may mắn

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Người bán quạt may mắn”. Vương Hi Chi nổi tiếng là người viết chữ đẹp ở Trung...