Category: Giải bài tập Ngữ văn lớp 11

Suy nghĩ về rác thải sinh hoạt

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về rác thải sinh hoạt. Bài làm Ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí là những nhu cầu...

Suy nghĩ về sự xấu hổ

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự xấu hổ. Bài làm Mỗi người trong xã hội có ngoại hình khác nhau, gia...

Suy nghĩ về tình phụ tử

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về tình phụ tử. Bài làm Cha mẹ là hai người thân yêu quan trọng nhất của...

Suy nghĩ về tinh thần tự học

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về tinh thần tự học. Bài làm Học tập là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ...

Suy nghĩ về từ thiện

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về từ thiện. Bài làm “Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung...

Suy nghĩ về ý chí

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý chí. Bài làm Cuộc sống của mỗi con người là một chuỗi những niềm vui,...