Category: Giải bài tập Ngữ văn lớp 10

Suy nghĩ về đức tính trung thực

Đề bài: Suy nghĩ của em về đức tính trung thực Bài làm Trung thực là một đức tính đáng quý mà con người phải...

Suy nghĩ về đức tính giản dị

Đề bài: Suy nghĩ của em về đức tính giản dị Bài làm Giản dị là một nét đẹp phẩm chất cao quý, là truyền...

Suy nghĩ về sự chiến thắng

Đề bài: Suy nghĩ của em về sự chiến thắng Bài làm Con người ai ai cũng có khao khát chiến thắng. Cảm giác vinh...

Suy nghĩ về phong cách sống đẹp

Đề bài: Suy nghĩ của em về phong cách sống đẹp Bài làm Sống đẹp là phong cách sống chuẩn mực mà giới trẻ ngày...

Suy nghĩ về công ơn cha mẹ

Đề bài: Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ Bài làm Gia đình luôn là bến đỗ cho ta dừng lại – câu...