Category: Giải bài tập Hóa học lớp 12

Giải Hóa lớp 12 bài 9: Amin

Giải Hóa lớp 12 bài 9: Amin Bài 1 (trang 44 SGK Hóa 12): Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin, amoniac. Thứ tự...

Giải Hóa lớp 12 bài 5: Glucozơ

Giải Hóa lớp 12 bài 5: Glucozơ Bài 1 (trang 25 SGK Hóa 12): Glucozơ và fructozơ. A. Đều tạo được dung dịch màu xanh...

Giải Hóa lớp 12 bài 2: Lipit

Giải Hóa lớp 12 bài 2: Lipit Bài 1 (trang 11 SGK Hóa 12): Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có...